Вплив на владу. Нові виклики для активної громади

Вплив на владу. Нові виклики для активної громади

Які інструменти можуть використовувати громадяни аби впливати на місцеву владу? Це питання актуальне для України в умовах децентралізації. Відсутність контролю призводить до розтрат місцевих бюджетів і утворення “феодалів” нової формації. 

В українському законодавстві вже існують такі інструменти. Отже:

Громадські експертизи діяльності органів виконавчої влади– оцінка діяльності органів влади, а також ефективності прийняття та виконання ними рішень.  Однак, законодавство не передбачає обов’язковості врахування результатів громадської експертизи, не встановлено вимог до організацій які роблять експертизу, не передбачено механізмів запобігання конфлікту інтересів під час проведення громадської експертизи.

Консультації з громадськістю– це організоване органами виконавчої влади обговорення з громадою питань формування та реалізації державної політики з метою залучення громадян до участі в управлінні державними справами, надання можливості для їх вільного доступу до інформації про діяльність органів влади, а також забезпечення гласності, відкритості та прозорості діяльності відповідних органів. Однак, законодавчо закріплений перелік форм консультацій є досить обмеженим, існує абстрактна можливість врахування консультацій, для місцевого самоврядування проведення консультацій є рекомендацією, а не обов’язком

Громадська рада — постійно діючий колегіальний виборний консультативно-дорадчий орган, утворений для забезпечення участі громадян в управлінні державними справами, здійснення громадського контролю за діяльністю органів влади, врахування позицій громадськості при формуванні та реалізації державної політики. Однак, для місцевого самоврядування проведення системних консультацій з громадськістю є рекомендацією, а не обов’язком, законодавство недостатньо достатньо регламентує порядок формуванню рад чим відкриває можливості для зловживання з боку органів влади та ОГС.

Загальні збори громадян– це зібрання усіх чи частини мешканців села (сіл), селища, міста для розв’язання питань місцевого значення. Однак, зважаючи на повноваження місцевих рад щодо визначення процедури проведення зборів, вплив цього інструменту може бути обмеженим.

Територіальна самоорганізація населення– це реалізоване громадою у встановлених законом формах право самостійного та під власну відповідальність здійснення своїх інтересів у питаннях місцевого значення безпосередньо або через створювані органи територіального самоуправління. Однак, процедура створення органів самоорганізації є досить складною, що перешкоджає масовому створенню таких органів, існує їх подвійна легалізація радою.

Нам цікаво як працюють окремі інструменти місцевої демократії, тому ми проводимо опитування з активними громадянами в регіонах, досліджуючи ці інструменти в рамках проєкту «Громадськість за демократизацію».

Яка наша мета? Запропонувати згодом партнерським організаціям нові можливості впливу на владу та пошук оптимальних можливостей їх застосування для просування наших ідей. 

Працюємо в рамках проєкту «Громадськість за демократизацію» за сприяння Європейського Союзу (https://tinyurl.com/ywt3yveh), який реалізує Інститут економічних досліджень та політичних консультацій

Підпишись на сторінку у Facebook